Telework_ post_COVID.pdf.jpeg

Reglering av distansarbete i ett Europa efter covid-19

Keywords:

Covid-19-pandemin har tvingat många företag att distansarbeta. Åtgärder för att skydda arbetstagares hälsa och välmående är föremål för granskning efter pandemin, eftersom distansarbetet verkar fortsätta för många.

I den här rapporten granskas hur distansarbete reglerades på EU-nivå och nationell nivå före covid-19, och lagstiftning, anställnings- och arbetsvillkor, arbetsmiljöfrågor och balans mellan arbete och privatliv undersöks. Det diskuteras också vilken roll de kollektiva förhandlingarna och den sociala dialogen har.

Rapporten avslutas med att undersöka ändringar i lagstiftning och initiativ som antagits till följd av pandemin, i syfte att ge underlag för effektiva strategier för reglering av distansarbete i EU efter covid-19-pandemin.

Ladda ner in: bg | el | en | et | fr | hr | hu | lt | nl |

Fler publikationer om detta ämne