Sverige: Skydda arbetstagare mot potentiellt farliga kolnanorör inom tillverkningsindustrin

Keywords:
Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder 2018–2019
Organisation som tilldelats pris 

Nanomaterial blir allt vanligare på arbetsplatser när företag i allt högre grad utnyttjar deras många positiva egenskaper. Det är oklart hur arbetstagarnas hälsa påverkas av att exponeras för dessa ämnen.

Det svenska tillverkningsföretaget Atlas Copco Industrial Technique har infört en försiktighetsstrategi för att hantera arbetstagarnas exponering för kolnanorör som orsakas av arbetsprocesser i företagets testlabb. Genom att installera dragskåp och utsugsanläggningar vill företaget säkerställa att arbetstagarna inte andas in potentiellt farligt damm.

Intressenter på alla nivåer – chefer, skyddsombud och testingenjörer – har deltagit i arbetet med att utveckla och genomföra dessa förebyggande åtgärder, och företaget arbetar aktivt för att öka medvetenheten hos kunder och andra företag om dessa goda praktiska lösningar.

Ladda ner in: en | is | sv |