Discussion paper - OSH preventive services and professionals

Förebyggande tjänster inom arbetarskydd och hälsa: arbetsmiljöexperternas perspektiv

Keywords:

Detta dokument utgår från perspektivet hos europeiska yrkesverksamma inom arbetsmiljöområdet. Det fokuserar på den pågående debatten om de förebyggande tjänsternas (interna och externa) roll när det gäller att stödja efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelserna. Det beskriver också det befintliga utbudet av förebyggande tjänster. Dessutom understryks behovet av att inleda en diskussion på europeisk nivå om nödvändiga förbättringar för att harmonisera arbetsmiljöyrket och de förebyggande tjänsternas arbete.

Ladda ner in: en