Tjänster/experter på området för förebyggande arbetsmiljöåtgärder i Europa

Keywords:

Detta diskussionsunderlag bidrar till den aktuella debatten om de förebyggande åtgärdernas roll för att se till att arbetsmiljönormerna faktiskt efterlevs.

I underlaget granskas rollen för yrkesmässiga arbetsmiljömetoder på EU:s arbetsplatser på 2000-talet. Detta görs i samband med en bredare debatt om den yrkesmässiga hjälpens roll när det gäller att uppnå faktisk efterlevnad, och hjälper på så vis också till att identifiera den aktuella kunskapens gränser och de centrala frågorna för framtida politik och forskning. 

Ladda ner in: en