Informationsblad: Lagstiftningsram för farliga ämnen på arbetsplatser
22/02/2018 Typ: Infoblad 4 sidor

Informationsblad: Lagstiftningsram för farliga ämnen på arbetsplatser

Keywords:Kampanj 2018-2019, Farliga ämnen

Detta informationsblad ger en översikt över lagstiftningsramen för farliga ämnen på arbetsplatser i EU, med tyngdpunkten på tre EU-direktiv: ramdirektivet om arbetsmiljö, direktivet om kemiska agenser och direktivet om carcinogener och mutagena ämnen.

Sju steg för riskförebyggande tas upp och ett antal kostnadsfria interaktiva e-verktyg för lättare riskbedömning, bland annat OiRA, tillhandahålls.

Vidare presenteras STOP-principen, rangordningen som ska tillämpas vid förebyggande åtgärder och åtgärder som ska vidtas efter faroidentifiering.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne