Factsheet 75 - Arbetsrelaterade belastningsbesvär: Tillbaka till arbetet

Keywords:

Belastningsbesvär är det vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet i Europa. Det krävs åtgärder på arbetsplatsen för att komma till rätta med belastningsbesvär. För det första krävs det förebyggande åtgärder. Men när det gäller de arbetstagare som redan lider av belastningsbesvär gäller det att se till att de kan behålla sin anställning, fortsätta arbeta och vid behov återanpassas till arbetslivet. I detta faktablad belyser vi de viktigaste resultaten från Europeiska arbetsmiljöbyråns rapport ”Tillbaka till arbetet” (Back to Work), som är inriktad på hur man behåller, återanpassar och rehabiliterar arbetstagare med belastningsbesvär. Rapporten består av två delar: en översikt av befintlig litteratur om hur effektiva de arbetsrelaterade insatserna är på detta område, och en översikt över de politiska initiativ som vidtas i Europa och på internationell nivå.

Ladda ner in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |

Fler publikationer om detta ämne