Factsheet 39 - Ämnen som framkallar allergier i andningsorganen
18/06/2003 Typ: Faktablad 2 sidor

Factsheet 39 - Ämnen som framkallar allergier i andningsorganen

Keywords:Kampanj 2018-2019, Farliga ämnen, Nanomaterial

För Europeiska arbetsmiljöveckan 2003 tar arbetsmiljöbyrån fram en serie faktablad med information om arbetarskydd och hälsa I samband med farliga ämnen. Ämnen som framkallar allergier I andningsorganen är biologiska och kemiska agenser som kan orsaka dessa sjukdomstillstånd hos människor. I detta faktablad diskuteras viktiga egenskaper vid exponering för dessa agenser och lämpliga skyddsåtgärder.

Nedladdningar
download

Fler publikationer om detta ämne