Factsheet 101 – Hälsofrämjande insatser bland unga arbetstagare – En sammanfattning av exempel på god arbetsmiljöpraxis

Keywords:

Detta faktablad sammanfattar 12 goda exempel som belyser en rad olika initiativ och åtgärder för att främja unga arbetstagares hälsa. Unga arbetstagare råkar oftare ut för icke-dödliga olyckor på arbetet och sannolikheten för att de ska drabbas av yrkessjukdomar är större än för arbetskraften som helhet. Arbetsplatser kan dock istället för att orsaka skada var en viktig plats där hälsan främjas genom att erbjuda möjligheter att förbättra arbetstagarnas allmänhälsa. Företaget drar också nytta av detta genom minskade kostnader för sjukdom och ökad produktivitet.

Ladda nerin: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |