Tidiga insatser och anpassningar för arm- och handbesvär – arbete med forskning och datainmatning

Keywords:

Denna fallstudie belyser hur viktigt det är att flera yrkesgrupper är inblandade i hanteringen av belastningsbesvär på arbetet.

En kvinnlig forskare som led av handledssmärtor och domningar i fingrarna kunde behålla sitt arbete tack vare stödet hon fick från sin närmaste överordnade, personalförvaltningen, interna ergonomer, en företagsläkare och sin allmänläkare.

Tack vare att man ingrep tidigt (det vill säga redan innan diagnos ställts) och gjorde en riskbedömning och provade ut ny utrustning minskade besvären, och man hindrade syptomen från att förvärras.

Ladda ner in: en