Skapa trygga platser: våld i hemmet och arbetsplatsåtgärder

Keywords:

Våld i hemmet får konsekvenser för offrens liv som ofta inte är begränsade till den plats där våldet äger rum. För majoriteten av offren leder våldet till karriäravbrott. Den negativa inverkan som våldet har på offrens hälsa, produktivitet och allmänna välbefinnande kan också påverka deras medarbetare och arbetsgivare.

I diskussionsunderlaget beskrivs hur våld i hemmet är en arbetsplatsfråga och det ges exempel på rättsliga och politiska ramar på EU-nivå och nationell nivå. Det innehåller även rekommendationer om lämpliga åtgärder som kan vidtas på arbetsplatsen för att stödja överlevare på ett effektivt sätt och bidra till att bekämpa våldet.

Ladda ner in: en