Filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv”

Healthy Workplaces Film Award

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) har sedan 2009 delat ut filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv” som en kategori inom Leipzigs internationella festival för dokumentärfilm och animerad film. Prissumman är på 5 000 euro. Därutöver finansierar EU-Osha framtagningen av dvd:er av de vinnande filmerna och undertextningen av dem på flera europeiska språk. Dvd:erna kan användas av regissörerna och distribueras till EU-Oshas nätverk av nationella kontaktpunkter i de 28 EU-medlemsländerna och till andra europeiska länder.

Utmärkelsen belönar en dokumentär eller en animerad film som sätter fokus på människan i ett föränderligt arbetsliv. Filmen bör skildra hur politiska och ekonomiska förändringar påverkar vårt sätt att arbeta och leva, eller ta upp arbetsrelaterade ämnen såsom fysiska eller psykosociala arbetsförhållanden eller befintliga och nya arbetsmiljörisker.

Information om regler, villkor och tidsfrister för ansökan finns på webbplatsen för Leipzigs internationella festival för dokumentärfilm och animerad film

Filmkriterier

Vinnare av priset: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019