Krožno gospodarstvo ter varnost in zdravje pri delu: vloga digitalizacije v krožnem gospodarstvu ter posledice za varnost in zdravje pri delu do leta 2040

Keywords:

Premik h krožnemu gospodarstvu je ključen za prihodnjo trajnost EU. Digitalne tehnologije so bistvene za učinkovit prehod na krožno gospodarstvo. Digitalizacija delovnih mest in prehod na krožnost prinašata priložnosti ter izzive za varnost in zdravje pri delu, ki jih je treba upoštevati pri tem prehodu.

V tem poročilu o politikah so proučeni vloga digitalizacije v krožnem gospodarstvu ter njeni možni učinki na varnost in zdravje pri delu v okviru štirih scenarijev krožnega gospodarstva leta 2040. Obravnavana so vprašanja, ki se pojavljajo pri vseh štirih scenarijih, vključno z zagotavljanjem in izmenjavo informacij, prožnostjo dela, razvrednotenjem strokovnega znanja in spretnosti ter tveganji, povezanimi z nadzorovanjem in spremljanjem delavcev.

Na koncu članka sledi razprava o izzivih upravljanja vloge digitalnih tehnologij pri prehodu na krožno gospodarstvo z dobrim izvajanjem načel varnosti in zdravja pri delu.

Prenesi in: cs | en | es | fr | hu | pl | sk | sv |