Foresight

Študija predvidevanja o krožnem gospodarstvu ter njegovih učinkih na varnost in zdravje pri delu

Keywords:

Prva faza: makroscenariji

Prehod na krožno gospodarstvo je ključnega pomena za Evropsko unijo, da bo do leta 2050 lahko dosegla ogljično nevtralnost ter hkrati ustvarila trajnostno rast in kakovostna delovna mesta.

Projekt agencije EU-OSHA o predvidevanjih za prihodnost proučuje, kako utegnejo prizadevanja za vzpostavitev krožnega gospodarstva do leta 2040 vplivati na različne sektorje in kakšne posledice bi to lahko imelo za varnost in zdravje pri delu.

V tem poročilu, ki je del prve faze projekta, so kot izhodišče za razpravo o morebitnih tveganjih in priložnostih uporabljeni štirje možni scenariji. Poseben poudarek je na učinkih digitalizacije, tj. ključnem dejavniku, ki omogoča prehod na krožno gospodarstvo, in njenem vplivu na sektor odpadkov, ki bo imel ključno vlogo pri krožnem gospodarstvu prihodnosti.

Raziskave v zvezi s scenariji se bodo nadaljevale v drugi fazi tega projekta, ki bo osredotočena na razširjanje in prilagajanje scenarijev širši javnosti v obliki dialoga in delavnic z različnimi deležniki.

Prenesi in: en