Krožno gospodarstvo ter varnost in zdravje pri delu: možne posledice za prihodnja delovna mesta v sektorju odpadkov

Keywords:

Za trajnostno prihodnost je potrebno krožno gospodarstvo, ki temelji na zmanjšanju tokov odpadkov in njihovem izkoriščanju kot viru. Vendar ima to posledice za sektor odpadkov, zlasti za varnost in zdravje delavcev pri delu.

To poročilo o politikah na podlagi štirih scenarijev krožnega gospodarstva proučuje, kako bi bil lahko sektor odpadkov videti leta 2040. V njem so opredeljena vprašanja v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, ki se pojavljajo pri vseh štirih scenarijih, izzivi, pa tudi priložnosti v zvezi z avtomatizacijo predelave odpadkov, uporabo robotike in predpisi, ki se (hitro) spreminjajo.

V poročilu je opisano, kako je mogoče rešiti takšna vprašanja in tako omogočiti prehod na krožno gospodarstvo. Prav tako je poudarjeno, da lahko tudi druga vprašanja, npr. novi materiali v toku odpadkov, razvrednotenje znanja in spretnosti ali pretirano zanašanje na avtomatizirane procese, pomenijo tveganja za delavce v sektorju odpadkov ter da so predpisi, standardizacija in dokumentacija ključni za zmanjšanje nevarnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu.

Prenesi in: cs | en | fr | pl | sk | sl | sv |