Krožno gospodarstvo ter varnost in zdravje: pregled projekta in naslednji koraki

Keywords:

EU bo izvajala bolj okoljsko trajnostne politike, vključno s pobudami za vzpostavitev krožnega gospodarstva, kar bo predvidoma vplivalo na podnebne spremembe, delovna mesta ter varnost in zdravje pri delu.

V tem pregledu projekta predvidevanja agencije EU-OSHA so predvideni prihodnji učinki sprejetja krožnega gospodarstva na okolje, delovna mesta ter varnost in zdravje pri delu. V njem so opisani razvoj in temeljne lastnosti štirih različnih scenarijev, usmerjenih v krožno gospodarstvo, ter njihovi učinki na delovne pogoje in možne posledice za varnost in zdravje pri delu leta 2040.

Na koncu poročila o politikah so podrobno opisani naslednji koraki projekta za sporočanje rezultatov deležnikom, da bo EU s prihodnjimi odločitvami o politikah zagotovila varnejše in bolj zdravo delo.

Prenesi in: en | pl | ro |

Dodatne publikacije o tej temi