Streszczenie: Rehabilitacja i powrót do pracy po chorobie nowotworowej – instrumenty i praktyki

Keywords:

Rozpoznanie raka przynosi natychmiastowe i długotrwałe skutki, nawet po zakończeniu leczenia.

W ramach niniejszego projektu badane są wyzwania związane z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy, przed którymi stają pracodawcy i pracownicy, kiedy ci ostatni powracają do pracy po zdiagnozowanym nowotworze. W sprawozdaniu przedstawiono przykłady wdrażanych z powodzeniem w państwach członkowskich instrumentów i praktyk, które pomagają zapobiegać długotrwałej absencji chorobowej i bezrobociu.

Pobierz in: da | de | el | en | et | fr | hu | is | it | lv | nl | ro | sk | sl |