Verslagen van lezingen

Workshop ‘Carcinogens and Work-Related Cancer’ (carcinogenen en werkgerelateerde kanker)

Op 3 en 4 september 2012 organiseerde het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bij het Duitse ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken in Berlijn de workshop ‘Carcinogens and Work-Related Cancer’ over carcinogenen en werkgerelateerde kanker. De ongeveer zestig deelnemers waren afkomstig uit verschillende Europese landen en van de Europese Commissie, de werkgroep chemische stoffen van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats, de Chemex-groep van het Comité van hoge functionarissen van de Arbeidsinspectie (Senior Labour Inspectors Committee – SLIC), het Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits – SCOEL), het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (International Agency for Research on Cancer – IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Met de workshop werd beoogd een overzicht te geven van de huidige inzichten op het gebied van de blootstelling aan carcinogenen en de oorzaken en omstandigheden van werkgerelateerde kanker, en om te bespreken hoe deze kennis binnen de Europese Unie (EU) kan worden gebruikt om de toekomstige last van deze kankers te verlichten.

Event Details

Locatie: 
Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin
Aanvangsdatum: 
03/09/2012 - 13:00
Einddatum: 
04/09/2012 - 18:00
Number of pages 21