Žiedinė ekonomika ir darbuotojų sauga ir sveikata: Pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams skirtos politikos gairės ir veiksmai

Keywords:

Svarbūs ES politikos pokyčiai papildo iniciatyvas, kuriomis siekiama įdiegti ekologiškai tvaresnę praktiką. Perėjimo prie žiedinės ekonomikos procesas neišvengiamai turės įtakos darbo vietoms, taip pat darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS).

Šiame politikos dokumente suinteresuotiesiems subjektams pateikiamos konkrečios politikos gairės ir veiksmai, apibrėžti atlikus EU-OSHA žiedinės ekonomikos ir jos galimo poveikio DSS įžvalgų tyrimą. Jame taip pat apžvelgiamos pagrindinės ES lygmens žaliosios iniciatyvos, kuriomis remiama kompleksinės politikos sklaida.

Atsisiųsti in: en