Žiedinės ekonomikos ir jos poveikio DSS įžvalgų tyrimas: eiga ir pagrindinės išvados

Keywords:

ES politikos kryptys ir iniciatyvos yra orientuotos į aplinkos atžvilgiu tvaresnę praktiką. Šie pokyčiai ne tik sušvelnins klimato kaitos poveikį, bet ir turės įtakos darbo vietoms bei darbuotojų saugai ir sveikatai. EU-OSHA vertina žiedinės ekonomikos poveikį ir galimas jos pasekmes darbuotojų saugai ir sveikatai iki pat 2040 m.

Šioje politikos santraukoje apžvelgiama EU-OSHA atlikto būsimo žiedinės ekonomikos poveikio įžvalgų tyrimo 1 ir 2 etapo eiga ir pagrindinės išvados, pabrėžiant potencialias galimybes ir grėsmes DSS srityje.

Atsisiųsti in: bg | cs | en | es | fr | pl |