Žiedinės ekonomikos ir jos poveikio DSS įžvalgų tyrimas: gerinamos pažeidžiamų darbuotojų DSS perspektyvos

Keywords:

Dėl atitinkamų ES politikos pokyčių ir iniciatyvų galima užtikrinti aplinkosaugos požiūriu tvaresnę praktiką. Šioje srityje vykdomi veiksmai leidžia tikėtis teigiamų pokyčių, susijusių su klimato kaita, darbo vietomis ir darbuotojų sauga ir sveikata (DSS).

Remiantis EU-OSHA atlikto žiedinės ekonomikos poveikio darbuotojų saugai ir sveikatai įžvalgų tyrimo rezultatais, šioje politikos santraukoje daugiausia dėmesio skiriama pažeidžiamiems darbuotojams. Jame aptariamos galimos DSS pasekmės šiai grupei ir siūlomos priemonės, kurios galėtų pagerinti perspektyvas.

Atsisiųsti in: en