Rad putem digitalne platforme: Činjenice i brojke

Ova infografika prikazuje glavne činjenice i brojke povezane s digitalnim radnim platformama u okviru kampanje „Siguran i zdrav rad u digitalnom dobu”.

U njoj se ističu raširenost rada putem digitalnih platformi u gospodarstvu EU-a, rizici i izazovi u području sigurnosti i zdravlja na radu te mogućnosti povezane s njegovim širenjem u svim sektorima gospodarstva. U infografici su predstavljeni i primjeri političkih inicijativa i inicijativa za sprečavanje rizika kako bi se osigurali sigurnost i zdravlje radnika koji rade putem digitalnih platformi.

Openin: en
Preuzimanjein: en