Informativni list: Kancerogene tvari na radnom mjestu

Keywords:

Ovaj informativni list u čijoj su izradi sudjelovali svi partneri Plana djelovanja za kancerogene tvari sadržava sažete praktične upute o izbjegavanju rizika od kancerogenih tvari na radnom mjestu. Osmišljen je kao kratki referentni dokument za svakodnevnu uporabu u kojemu se ponajprije definiraju kancerogene tvari na radnom mjestu i opisuju s tim povezani rizici.

Osim toga, utvrđuju se posebne zakonske odredbe koje se odnose na procjenu rizika, hijerarhiju preventivnih mjera koje se primjenjuju u pogledu kancerogenih tvari i granične vrijednosti izloženosti na radnom mjestu. Informativni list nudi i informacije o mjerama održavanja i nezgodama te o tome kako prepoznati koji su radnici posebno izloženi riziku.

Postoje poveznice na korisne alate te smjernice i informacije o Planu djelovanja za kancerogene tvari — sve što vam je potrebno za upravljanje rizicima od kancerogenih tvari na radnom mjestu.

Preuzimanje in: bg | cs | da | de | el | en | fi | fr | is | lt | mt | nl | no | pt | sk | sl |