Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Od proizvodnih linija do bolnica: Osam studija slučaja o integraciji kolaborativnih robota imajući u vidu sigurnost radnika

Image

© FotoArtist - stock.adobe.com

Suradnja s robotima kako bi naša radna mjesta bila jednostavnija i sigurnija više nije stvar budućnosti.

EU-OSHA je analizirala upotrebu sustava koji se temelje na robotici i umjetnoj inteligenciji za automatizaciju zadataka na radnim mjestima, pri čemu je posebnu pozornost posvetila njihovu utjecaju na sigurnost i zdravlje radnika.

Cilj je shvatiti kako na siguran i djelotvoran način integrirati takve sustave, uključujući kobote (ili kolaborativne robote), na radno mjesto te omogućiti da se njima stvara prednost, a ne rizik.

Zaključci su izneseni u osam studija slučaja koje obuhvaćaju različita radna iskustva: automatizaciju čišćenja stajskog gnoja; proizvodnju u pilani; proizvodne linije za sastavljanje i industrijsku proizvodnju; šivanje u automobilskoj industriji; paletiranje i depaletiranje; pametnu automatizaciju u proizvodnji čelika; naprednu robotiku u proizvodnji plastičnih proizvoda i; umjetnu inteligenciju u medicinskoj dijagnostici.

Uskoro ćemo objaviti komparativno izvješće o studijama slučaja povezanim sa sustavima koji se temelje na umjetnoj inteligenciji i naprednoj robotici za automatizaciju zadataka.

Pogledajte sve publikacije o robotici i umjetnoj inteligenciji.

Zanima vas ta tema? Saznajte više o predstojećoj kampanji EU-OSHA-e pod nazivom „Siguran i zdrav rad u digitalno doba”.