Psykososiaalisten riskien hallinta työpaikoilla Euroopassa: tulokset toisesta Euroopan yrityksille tehdystä uusia ja kehittyviä riskejä koskevasta kyselytutkimuksesta (ESENER-2)
22/06/2018 Syötä: Raportit 63 sivua

Psykososiaalisten riskien hallinta työpaikoilla Euroopassa: tulokset toisesta Euroopan yrityksille tehdystä uusia ja kehittyviä riskejä koskevasta kyselytutkimuksesta (ESENER-2)

Keywords:ESENER

Tässä raportissa tarkastellaan työpaikan psykososiaalisten riskien hallinnan esteitä ja kannustimia sekä sitä, miten erilaiset kansalliset ja organisatoriset ympäristöt vaikuttavat niiden hallintaan. Työntekijöiden altistuminen psykososiaalisille riskeille on kasvussa. Riskien taso ja hallinnan tehokkuus kuitenkin vaihtelevat aloittain ja maittain.

ESENER-2:n tietojen kvantitatiivisesta analyysista saatujen tulosten ja niihin yhdistettyjen muiden maakohtaisten tietojen perusteella näyttää siltä, että kansallinen toimintaympäristö – kulttuuri, talous sekä työmarkkinaosapuolten työturvallisuudesta ja -politiikasta tekemät aloitteet – on yhteydessä työpaikan psykososiaalisten riskien hallinnan tasoon. Siitä käy myös ilmi, että johdon sitoutuminen ja työntekijöiden osallistuminen ovat todennäköisesti tehokkaimpia organisatorisia tekijöitä psykososiaalisten riskien hallinnassa kansallisesta toimintaympäristöstä riippumatta. Näiden havaintojen käytännön vaikutuksia käsitellään niin ikään.

Lataukset
download

Lisäjulkaisut tästä aiheesta