Kuljetus- ja varastointipalvelut – tulokset Euroopan yrityksille tehdystä uusia ja kehittyviä riskejä koskevasta kyselytutkimuksesta (ESENER)

Keywords:

Kuljetus- ja varastointialan monenlaiset toiminnot aiheuttavat erilaisia riskejä työntekijöille, mikä vaatii kohdennettuja työterveys- ja työturvallisuuskeinoja.

Tässä raportissa esitetään näkemyksiä työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen käytännöistä alan työpaikoilla Euroopassa. Siinä tarkastellaan kolmen kyselykierroksen tuloksia ja täydennetään niitä alan edustajien haastatteluilla. Raportissa yksilöidään joitakin tärkeimpiä näihin käytäntöihin vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi toimipaikan koko ja johdon sitoutuminen, sekä tärkeimmät ammatilliset riskitekijät ja työntekijöiden terveysongelmat.

Toimialakohtaisia toimintapoliittisia suuntaviivoja esitetään merkittävimmistä työterveys- ja turvallisuusriskeistä ja -tuloksista sekä koulutuksesta ja työntekijöiden osallistumisesta.

Lataa in: en