Naiset ja työvoiman ikääntyminen: vaikutukset työsuojeluun – tutkimuskatsaus

Keywords:

Tässä raportissa tutkitaan sukupuolen ja iän keskinäisiä vaikutuksia työsuojelun näkökulmasta. Siinä tarkastellaan tarvetta ottaa huomioon sukupuolten välisiin biologisiin eroihin liittyvät ikääntymisestä johtuvat muutokset, kuten vaihdevuodet, jonka tutkimus on puutteellista, sekä sukupuolten välisiin sosiaalisesti rakentuneisiin eroihin liittyvät ikääntymisestä johtuvat muutokset. Näihin kuuluvat myös vertikaalinen segregaatio (hierarkiaerot) ja horisontaalinen segregaatio (valta-asema eri aloilla), joiden vuoksi naisiin kohdistuvat riskit ovat erilaisia kuin miehiin kohdistuvat. Tällaiset erot säilyvät koko työuran ajan. Siksi sekä sukupuoli että ikääntyminen on otettava huomioon riskinarvioinnissa, joka toteutetaan elämänkaareen perustuvan tarkastelutavan pohjalta.

Lataa in: en