Workforce_diversity_MSDs_facts_figures_summary.pdf

Tiivistelmä – Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäiseminen moninaisessa työvoimassa: nais-, maahanmuuttaja- ja hlbti-työntekijöitä koskevia riskitekijöitä

Keywords:
Tässä raportissa tarkastellaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien yleisyyttä väestössä sekä TULE-sairauksien fyysisiä, psykososiaalisia, yksilöllisiä ja työn järjestämiseen liittyviä riskitekijöitä kolmessa erityisessä työntekijäryhmässä: naiset, maahanmuuttajat ja hlbti-ihmiset. Siinä käsitellään myös sitä, miksi työntekijät näissä ryhmissä altistuvat muita useammin TULE-sairauksiin liittyville riskitekijöille ja miksi näiden työntekijöiden terveysongelmista, muun muassa TULE-sairauksista, ilmoitetaan enemmän kuin muissa työntekijäryhmissä.
Asiantuntijoiden haastatteluja, työntekijöiden kohderyhmähaastatteluja ja perusteellisia tapaustutkimusten analyyseja sisältänyt kenttätyö tukee, täydentää ja tarkentaa nykyistä tietopohjaa.
Raportissa on myös toimintalinjasuosituksia terveysriskien hallitsemiseksi ja TULE-sairauksien ehkäisemiseksi kussakin kolmessa ryhmässä.
Lataa in: da | el | en | fr | nl | no | pt |