Turvalliset ja terveelliset työpaikat Euroopassa: mikä on tilanne vuonna 2023?

Keywords:

Tässä toimintapoliittisessa katsauksessa esitetään yhteenveto "Occupational safety and health in Europe: state and trends 2023” (Työterveys ja -turvallisuus Euroopassa: tilanne ja suuntaukset 2023) -raportin tärkeimmistä tuloksista. Raportissa tarkastellaan erilaisia indikaattoreita, suuntauksia ja taustakehitystä työturvallisuuden ja -terveyden alalla.

Vaikka EU:n jäsenvaltioissa on 1980-luvun puolivälistä lähtien kehitetty kattavaa kehystä työterveys- ja työturvallisuusriskien hallintaa varten, joillakin aloilla on edelleen parantamisen varaa. Työtapaturmien vähenemisen vastapainona hyvinvointiin vaikuttavat psykososiaaliset ja emotionaaliset stressitekijät ovat lisääntyneet. Fyysiset riskit ja ergonominen kuormitus puolestaan ovat pysyneet tasaisesti korkealla tasolla.

Lisäksi uuden teknologian käyttö työssä, alojen ja työvoiman rakenteen muuttuminen sekä globalisaatio edellyttävät laajempia ja kattavampia työsuojelutoimia, joista tässä katsauksessa annetaan joukko suosituksia päätöksentekijöille.

Lataa in: el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | mt | nl | pl | sk | sl |