Summary - Työsuojelun tila ja suuntaukset vuonna 2023 Euroopassa

Keywords:

Raportissa kuvataan työsuojelun tilaa EU:ssa ja tarkastellaan nykyisiä suuntauksia ja kehityskulkuja. Siinä käytetään Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston EU:n työsuojelutietojärjestelmän puitteissa kokoamia tietoja ja yhdistetään määrällisiä indikaattoreita selittäviin ja analyyttisiin kuvauksiin.

Raportissa käsitellään 10–25 vuoden taakse ulottuvia kehityssuuntauksia. Joidenkin suuntausten kuvauksen rajoitteena ovat puutteet käytetyissä menetelmissä ja luotettavien tietojen saatavuudessa. Huomioon otetaan myös asiaankuuluvat taustatekijät ja työsuojeluinfrastruktuurit. Lopuksi esitetään katsaus työsuojelussa tapahtuneisiin parannuksiin, pysähtyneeseen ja epäselvään kehitykseen sekä huolta herättäviin seikkoihin. 

Lataa in: en