MS-tautia sairastavien työntekijöiden tuki- ja liikuntaelinsairaudet: tehtävälähtöinen toimintamalli

Keywords:

MS-taudissa (multippeliskleroosi) esiintyviä tuki- ja liikuntaelinsairauksia (TULE-sairauksia) ja niiden syitä ei ymmärretä hyvin. Ne kuitenkin vaikuttavat MS-tautia sairastavien elämänlaatuun. MS-tauti vaikuttaa potilaiden työkykyyn. Työllistettävyyden heikkeneminen onkin tärkein sosiaalinen seuraus.

Tutkimuksen tarkoituksena on parantaa tietämystä MS-taudissa esiintyvistä TULE-sairauksista ja niiden vaikutuksesta MS-tautia sairastavien työskentelyyn. MS-tautia sairastavien työolot ja -ympäristö on usein mukautettava heidän terveydentilaansa, sillä työhön, tukeen ja oireisiin liittyvät tekijät vaikuttavat heidän kykyynsä saada ja pitää työpaikka.

Tutkimuksessa korostetaan monitieteisen toimintamallin hyötyjä ja toimintaterapian roolia. Siinä käsitellään seikkaperäisesti toimintarajoitteisten työntekijöiden voimaannuttamista etenkin yritysten työsuojeluammattilaisille annettavan koulutuksen avulla sekä keinoja kartoittaa ja tehdä kohtuullisia työllistymisen ja työssäpysymisen mahdollistavia mukautuksia.

Lataain: en