Työturvallisuusjohtaminen – Käytännön opas

Keywords:

Turvalliset ja terveelliset työympäristöt auttavat yrityksiä ja organisaatioita menestymään ja vaurastumaan ja ovat samalla hyödyksi koko yhteiskunnalle. Tässä oppaassa annetaan yritysten johdolle käytännön tietoa siitä, kuinka työterveyttä ja -turvallisuutta voidaan parantaa tehokkaalla johtamisella, työntekijöiden osallistumisella ja jatkuvalla arvioinnilla ja tarkistamisella, jotta työskentely yrityksissä ja organisaatioissa olisi terveellistä ja turvallista kaikille. Oppaaseen sisältyy arviointiväline, jonka avulla voidaan mitata ennalta ehkäisevän toiminnan tasoa yrityksessä ja hankkia virikkeitä sen parantamiseksi.

Lataa in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |