Tiedotteet: Vaarallisia aineita työpaikalla koskeva lainsäädäntö
22/02/2018 Syötä: Tiedotteet 4 sivua

Tiedotteet: Vaarallisia aineita työpaikalla koskeva lainsäädäntö

Keywords:Vuosien 2018 - 2019 kampanja, Vaaralliset aineet

Tässä tiedotteessa on katsaus työpaikan vaarallisista aineista annettuun Euroopan unionin lainsäädäntöön, lähinnä kolmeen EU:n direktiiviin: työturvallisuutta ja -terveyttä koskeva puitedirektiivi, kemiallisia tekijöitä koskeva direktiivi (CAD) sekä karsinogeeni- ja mutageenidirektiivi (CMC).

Riskien torjunnan seitsemän vaihetta esitetään pääpiirteittäin ja tarjotaan joukko ilmaisia vuorovaikutteisia sähköisiä välineitä, kuten OiRA, helppoon riskinarviointiin.

Siinä esitetään myös STOP-periaate, joka on vaaran tunnistamisen jälkeen toteutettava ehkäisyn ja toimenpiteiden hierarkia.

Lataukset
download

Lisäjulkaisut tästä aiheesta