Tiedotteet: Vaarallisia aineita työpaikalla koskeva lainsäädäntö

Keywords:

Tässä tiedotteessa on katsaus työpaikan vaarallisista aineista annettuun Euroopan unionin lainsäädäntöön, lähinnä kolmeen EU:n direktiiviin: työturvallisuutta ja -terveyttä koskeva puitedirektiivi, kemiallisia tekijöitä koskeva direktiivi (CAD) sekä karsinogeeni- ja mutageenidirektiivi (CMC).

Riskien torjunnan seitsemän vaihetta esitetään pääpiirteittäin ja tarjotaan joukko ilmaisia vuorovaikutteisia sähköisiä välineitä, kuten OiRA, helppoon riskinarviointiin.

Siinä esitetään myös STOP-periaate, joka on vaaran tunnistamisen jälkeen toteutettava ehkäisyn ja toimenpiteiden hierarkia.

Lataa in: bg | da | de | el | en | es | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |