Virtuaalisen työskentelyn tulevaisuus sekä työterveys ja -turvallisuus

Keywords:

Työskentelyn siirtyminen virtuaalisiin työympäristöihin on nopeutunut covid-19-pandemian seurauksena, ja tämän suuntauksen ennustetaan jatkuvan pandemian jälkeenkin. Työnteko ja työpaikat digitalisoituvat teknologisen kehityksen myötä, ja yhdessä nämä seikat korostavat tarvetta ottaa huomioon asiaan liittyvät suuntaukset ja haasteet.

Tässä tausta-asiakirjassa tarkastellaan virtuaalisen työn tulevaisuutta. Siinä käsitellään toimintaympäristön merkitystä, digitaalisen siirtymän ennakoituja vaikutuksia sekä niiden luomia mahdollisuuksia ja haasteita työterveyden ja -turvallisuuden kannalta.

Asiakirjassa esitellään keskeisiä seikkoja, jotka on otettava huomioon työsuojeluriskien ehkäisemisessä ja hallinnassa sekä politiikan kehittämistyössä. Lisäksi esitellään tutkimukseen ja käytäntöihin kohdistuvia vaikutuksia.

Lataain: en

Lisäjulkaisut tästä aiheesta