Tiivistelmä: Analyysiraportti työpaikan hyvistä käytännöistä ja yritysten tukitarpeista

Keywords:

Tässä julkaisussa on yhteenveto raportista, jossa tutkitaan käytäntöjä, joita 36 erikokoisessa ja eri aloja edustavassa yrityksessä on toteutettu ikääntyvän työvoiman haasteiden käsittelemiseksi. Siinä tarkastellaan, miten iäkkäät työntekijät pidetään töissä pidempään tai parannetaan kaikkien työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia ikään katsomatta. Raportissa käsitellään toimintalinjojen ja käytäntöjen taustalla olevia motiiveja ja kannustimia samoin kuin onnistuneen toteuttamisen edellytyksiä ja haasteita. Tapaustutkimukset tuovat esiin myös sen, että pien- ja mikroyrityksillä on erityisiä vaikeuksia kyseisten käytäntöjen toteuttamisessa. Raportissa annetaan ehdotuksia yrityksille tarjottavasta avusta ja suosituksia tulevista toimista.

Lataa in: en