E-Fact 74: Nanomateriaalit huoltotöissä: työhön liittyvät riskit ja niiden ehkäiseminen

Keywords:

Tässä e-Fact-artikkelissa kerrotaan lyhyesti nanomateriaaleista ja riskeistä, joita niistä aiheutuu työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Siinä selitetään, kuinka työntekijät voivat joutua nanomateriaalien kanssa tekemisiin huoltotöissä, ja annetaan tietoa siitä, mitä altistumisen ehkäisemiseksi kannattaisi tehdä.

Lataa in: bg | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | lt | nl | pt | sk | sl |