E-Fact 73: Nanomateriaalit terveydenhuollossa: työhön liittyvät riskit ja niiden ehkäiseminen

Keywords:

/*-->*/

Tässä e-Fact-artikkelissa kerrotaan, kuinka terveydenhuollon työntekijät voivat joutua tekemisiin valmistettujen nanomateriaalien kanssa työpaikan jokapäiväisissä toimissa. Siinä annetaan myös tietoa niihin liittyvistä erityisistä työhön liittyvistä riskeistä ja altistumisen ehkäisemisestä.

Lataa in: bg | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | lt | nl | pl | pt | sk | sl |