Analyysiraportti EU:n ja jäsenvaltioiden väestön ja työvoiman ikääntymistä koskevista toimintalinjoista, strategioista ja ohjelmista

Keywords:

Tässä katsauksessa annetaan keskeistä tietoa EU-OSHAn analyysistä, joka koskee EU:ssa ja jäsenvaltioissa toteutettavia toimintalinjoja ja toimia, joilla puututaan Euroopan väestön ikääntymisestä aiheutuviin ongelmiin. Siinä esitellään lyhyesti tekijät, jotka vaikuttavat toimintalinjojen kehittymiseen ja päättäjien kohtaamiin haasteisiin, kun työuraa pyritään pidentämään ja ikääntyneiden työntekijöiden työllistyvyyttä lisäämään. Siinä tarkastellaan myös ylikansallisen ja kansallisen tason vaikutusta toimintalinjojen kehittämiseen, esitellään lyhyesti maakohtaiset tilanteet ja pohditaan EU:n nykyistä oikeudellista ja poliittista kehystä. Lisäksi tuodaan esille näkemyksiä toimintalinjojen tulevasta kehityksestä.

Lataa in: en