Työvoiman ikääntyminen: vaikutukset työsuojeluun – tutkimuskatsaus

Keywords:

Tässä katsauksessa esitellään Euroopan ikääntyvästä työvoimasta tehdyn tutkimuksen kontekstia. Siinä arvioidaan tutkimusta, jonka lähtökohtana ovat olleet seuraavat kolme kysymystä: 1) Mitä muutoksia ikääntyessä tapahtuu, 2) miten muutokset vaikuttavat työuran aikana, 3) mitkä työsuojelutoimenpiteet voisivat edistää kestävää työtä koko työuran ajan. Katsauksessa tuodaan esiin puutteita nykyisessä tietämyksessä ja esitetään yleisiä päätelmiä ja mahdollisia vaikutuksia toimintalinjoihin. Siinä korostetaan myös parempien ehkäisevien toimien merkitystä kaikille työntekijöille, tarkastellaan yksilöllistä työkykyä ja erityistoimia riskinehkäisystrategioissa sekä tehokkaita työsuojelujärjestelmiä.

Lataa in: en