Työvoiman ikääntyminen: Vaikutukset työsuojeluun – Tutkimuskatsaus – Tietolehtinen

Tässä tutkimuskatsaukseen perustuvassa tietolehtisessä esitellään keskeiset päätelmät kestävästä työnteosta tarkastelemalla työsuojelukysymyksiä työvoiman ikääntymisen kannalta. Siinä mainitaan yleiset ikään liittyvät muutokset, mutta korostetaan yksilöllisiä eroja. Siinä tarkastellaan näiden muutosten vaikutusta työsuojeluun ja kestävään työhön ja todetaan, että riskinarvioinnin pitäisi perustua ennemmin fyysiseen kuntoon kuin ikään. Tietolehtisessä tuodaan esiin onnistuneita, koko työuran kestäviä toimenpiteitä riskien ehkäisemiseksi ja kestävän työn edistämiseksi ja pohditaan yhdennettyjen työsuojelujärjestelmien tärkeyttä. Lopuksi eritellään puutteita tutkimustiedossa ja ehdotetaan tulevan tutkimuksen painopisteitä.

Lataa in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sl | sv |