Twitter Facebook In YouTube Blogger
Select language

Põhipunktid

01/07/2015
On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU — a major decision-making...
23/06/2015
EU-OSHA avalikustab uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teise uuringu (ESENER 2) põhitulemused Euroopa Parlamendis Brüsselis 23. juunil 2015. Uuringus osales 50 000 ettevõtet kogu Euroopast. Uuringust...
18/06/2015
Käesolevas aastaaruandes kirjeldatakse mitmeid viise, mis aitavad kaasa töötingimuste parandamisele kogu Euroopas. 2014. aasta tähtsaimate sündmuste hulka kuulusid ELi uue töötervishoiu ja tööohutuse...
15/06/2015
INRS on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) partner Prantsusmaal ning ta on seni avaldanud kolm veebipõhist interaktiivset riskihindamisvahendit (OiRAt): maanteeveod, toitlustamine ja...
 
Soovitatavad allikad