Sisu juurde | Navigatsioonivaatesse

Isiklikud vahendid
Otse sisu juurde. Otsi KKK Abi Meie agentuurist

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Vali keel:

Agentuuri võrgustik
Loading
Oled siin: Algus

Tipphetked

Soovitage OSHmaili sõbrale

2015-02-24

Enam kui 67 000 tellijat on teiega samal arvamusel. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri uudiskirja tellijana teate, kui tähtis on olla uudistega kursis. OSHmail saadab iga kuu ülevaate tööohutuse ja töötervishoiu värsketest uudistest, sündmustest ja arengutest kogu maailmas.

Võib-olla on teil kolleege, partnereid või võrgustikurühmi, kes samuti tunnevad tööohutuse ja töötervishoiu vastu huvi? Ehk aitate meil levitada teavet OSHmailist, saates edasi selle sõnumi.

Sõbrale teatamiseks klõpsake siia!

OSHMaili tellimine

Tänades, OSHmaili meeskond

Lisateave…

Üleeuroopalise ettevõtete teise uuringu esmased tulemused

2015-02-12

Avaldatud on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) põhiuuringu, uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu teise väljaande (ESENER-2) põhitulemuste ülevaade.
Ligikaudu 50 000 Euroopa ettevõtet küsitleti töötervishoiu ja -ohutuse teemadel, keskendudes psühhosotsiaalsetele riskidele ning töötervishoiu ja -ohutuse juhtimisele.
Küsimused käsitlesid ettevõtete peamisi riskitegureid. Vastajad selgitasid, kuidas ja miks nad riske ohjavad ning mis takistab ennetust.

Laadige alla ESENER-2 esmased tulemused (inglise keeles)

Lisateave…

Ülemaailmne vähipäev: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri aruandes uuritakse tööst põhjustatud vähi tuvastamist ja ennetamist

2015-02-04

Aruandes antakse hinnang praegustele hindamismeetoditele ja juhitakse tähelepanu lünkadele meie praegustes teadmistes tööst põhjustatud vähi riskitegurite ja tööga seotud vähi kohta. Selles soovitatakse ka, kuidas neid lünki täita, et tõhusamaid ennetusmeetmeid välja töötada.
2015. aasta ülemaailme vähipäev (4. veebruar) keskendub avastamise, ravi ja hoolduse alase teadlikkuse suurendamisele. Kõnealune aruanne on samm selles suunas, et parandada nii teadlikkust kui ka teadmisi tööst põhjustatud vähist.


 

Lisateave…

Psühhosotsiaalsed riskid Euroopas: levimus ja ennetusstrateegiad (kokkuvõte on olemas 25 keeles)

2015-01-27

Kommenteeritud kokkuvõte põhineb EU-OSHA ja Eurofoundi ühisaruandel psühhosotsiaalsete riskide kohta töökohal ning on suunatud poliitikakujundajatele ja nõustajatele, tööohutuse ja -tervishoiu spetsialistidele ning tööandjate ja töötajate esindajatele.
Aruandes esitatakse ülevaade psühhosotsiaalsetest riskidest Euroopa töökohtades ning antakse näiteid tulevasest tegevusest poliitilisel ja ettevõtte tasandil, mida kõiki iseloomustavad näited tegelikust elust ja juhtumiuuringud.

Kokkuvõte (olemas 25 keeles)
Täismahus aruanne (inglise keeles)
Tervislikud töökohad – vähem stressi

Lisateave…

Tähelepanu keskmes

Tervislike töökohtade kampaania 2014–2015

Psühhosotsiaalsed riskid võivad esineda igas töökohas ja iga töökoha kvaliteet on olulisel määral seotud töötajate stressitasemega.

Euroopa Parlamendi eakate töötajate projekt

Euroopa Parlamendi eakate töötajate töötervishoiu ja -ohutuse projekt

Napo: ohutusteave naeratuse saatel

Saa tuttavaks tavalise töötajaga, kellest sai filmitäht. Napo tegutseb multifilmimaailmas ning tema tummfilmid meeldivad nii täiskasvanud kui noortele töötajatele.

ESENER: Uute ja tekkivate riskide 
Euroopa ettevõtete uuring

Uuri, kuidas Euroopa ettevõtete juhid ja töötajate esindajad juhivad töökohal ohutus- ja terviseriske.

OiRA: veebipõhine interaktiivne riskihindamissüsteem

Tutvu meie tasuta veebirakenduse ja kasvava partnervõrgustikuga, mis võimaldab väike- ja mikroettevõtjatel töötada välja endale sobivad riskihindamisvahendid.