EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Põhipunktid

23/06/2016
OiRA on Euroopa mikro- ja väikeettevõtete seas saamas üha populaarsemaks riskihindamisvahendiks. OiRA on EU-OSHA väljatöötatud veebirakendus, mis võimaldab mikro- ja väikeettevõtetel rakendada riskihinnanguid...
21/06/2016
2016.–2017. aasta kampaaniaga „Tervislikud töökohad sõltumata east“ on ühinenud ametlike kampaaniapartnerite esimene laine. Seekordse kampaania fookuses on jätkusuutlik tööelu ja tervena vananemine...
14/06/2016
EU-OSHA 2015. aasta aruandes tutvustatakse agentuuri põhitegevust aasta vältel. Kõik agentuuri suurprojektid olid edukad: avaldati uuringu ESENER-2 esimesed järeldused, OiRA projektile anti parima tava...
13/06/2016
Info- ja sidetehnoloogia, sealhulgas tehisintellekt ja robootika, muudavad lähima 10 aasta jooksul oluliselt töötamisviise ja töötamiskohti. Võimalik, et toimub neljas tööstusrevolutsioon. Ühendatud digitaalne...
Soovitatavad allikad