Twitter Facebook In YouTube Blogger
Select language

Põhipunktid

31/08/2015
Liikmesriikide riiklikud tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktid alluvad Euroopa õigusaktidele. Euroopa õigusaktid on õiguslikult siduvad Euroopa Liidu direktiivid ja mittesiduvad Euroopa Liidu suunised, mille...
20/08/2015
Elekter on igapäevaelu tavaline ja oluline osa, ka töökohal. Elektriohutust rikkudes võivad aga töötajaid saada vigastada või hukkuda või tekitada kahjusid. Elektriga või elektriseadmete lähedal töötades tuleb...
18/08/2015
OSHwiki on ideaalne viis veebis eriteadmiste jagamiseks ning töötervishoiu ja tööohutuse kogukonnas koostöö tegemiseks. OSHwiki artikleid kirjutavad akrediteeritud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialistid ja...
12/08/2015
Uurige, miks ja kuidas korraldab EU-OSHA tervislike töökohtade kampaaniaid , kuidas osaleda ning mis praktilisi abivahendeid ja materjale saab alla laadida. Kas soovite teada, kuidas EU-OSHA hakkab korraldab...
Soovitatavad allikad