Kokkuvõte - Ennetuspoliitika ja -tavad. Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste käsitlemise lähenemisviisid

Keywords:

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti projekti „Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise teadusuuringute, poliitika ja tavade läbivaatamine“ osana analüüsis projektirühm põhjalikult luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise poliitikaid mitmes riigis. Eesmärk oli mõista paremini, mis tingimustel on selle, väga tavalise tööga seotud terviseprobleemi käsitlemise strateegiad ja meetmed kõige tõhusamad.

Aruanne kirjeldab 25 poliitikataseme algatust ja selles on süvaanalüüs kuue riigi kohta, kus kasutatakse luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisel mitmesuguseid strateegilisi lähenemisviise. Tulemused hõlmavad tuvastatud andme- ja hindamislünki ning analüüsis selgunud edutegureid.

Laadi alla in: bg | de | el | en | es | fr | it | mt | no | pt | ro | sl | sv |