Poliitikast praktikani: mikro- ja väikeettevõtete tööohutust ja töötervishoidu toetavad poliitikad, strateegiad, programmid ja meetmed

Keywords:

Käesolevas aruandes antakse ülevaade sellest, kuidas toetada tööohutust ja töötervishoidu ELi mikro- ja väikeettevõtetes.

Mikro- ja väikeettevõtjatel on raskusi eriti riskide tuvastamisel ja ohjamisel ning heade tööohutuse ja töötervishoiu strateegiate rakendamisel. Aruandes esitatud head näited 12 ELi liikmesriigist selgitavad, kuidas erinevad vahendajad, asutused ning tööohutuse ja töötervishoiu institutsioonid saavad tõsta mikro- ja väikeettevõtjate teadlikkust ning neid toetada. Aruandes uuritakse ka mikro- ja väikeettevõtetega töötavate tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna vahendajate kogemusi, mis koguti üheksas järgmises ELi liikmesriigis läbi viidud seminaridel ja küsitlustel: Belgia, Taani, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Rumeenia, Rootsi ja Ühendkuningriik.

Töötajate ohutuse ja tervise tagamiseks kõige väiksemates ettevõtetes ei ole ühesugust lahendust: tõenäoliselt on kõige tõhusam ja tulemuslikum iga ettevõtte erivajadustest lähtuvalt kohandatud vahendite ja algatuste kombineerimine.

Mikro- ja väikeettevõtete tööohutuse ja töötervishoiu parandamiseks tuleb enamikus sektorites teha palju rohkem. Aruandes esitatud näidete põhjal antakse soovitusi tulevase poliitika kujundamiseks.

Laadi alla in: en