Ohutus ja tervishoid ELi mikro- ja väikeettevõtetes: töökoha perspektiiv

Keywords:

Käesolevas aruandes esitatakse 162 mikro- ja väikeettevõtte tööohutuse ja töötervishoiuga seotud arusaamu ja kogemusi käsitlenud uuringu järeldused. Need mikro- ja väikeettevõtted valiti üheksa järgmise ELi liikmesriigi eri majandussektoritest: Belgia, Taani, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Rumeenia, Rootsi ja Ühendkuningriik. Igas juhtumiuuringus külastati osalevat ettevõtet, intervjueeriti omanikku-juhatajat ja töötajat ning vaadeldi ettevõtte tegevust.

Muu hulgas täheldati uuritud mikro- ja väikeettevõtete hoiakute seas kõige sagedamini väga reageerimispõhist lähenemisviisi, piisavaks tööohutuse ja töötervishoiu meetmeks peeti tervet mõistust ning terviseriske alahinnati. Samuti on selgesti märgata väliseid tegureid, mis mõjutavad mikro- ja väikeettevõtete äritegevuse ning tööohutuse ja töötervishoiu tavasid, sealhulgas riiklik regulatiivne ja sotsiaal-majanduslik taust. Aruandes käsitletakse nende hoiakute ja taustade mõju.

Laadi alla in: en