Tööohutus ja töötervishoid ELi mikro- ja väikeettevõtetes: poliitikast praktikani – heade näidete kirjeldus

Keywords:

Käesolevas aruandes esitatakse valik juhtumiuuringuid mikro- ja väikeettevõtjate teadlikkuse tõstmisel, et aidata neil parandada tööohutust ja töötervishoidu. Üle 40 inspireeriva näite 12 liikmesriigist on rühmitatud vastavalt teemale (näiteks mitmemõõtmelised strateegiad ning tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna väliste vahendajate algatused). Eesmärk on näidata, et kuigi mikro- ja väikeettevõtetes võib esineda tööohutuse ja töötervishoiu juhtimisel probleeme, võivad selliste ettevõtete tööohutuse ja töötervishoiu parandamise algatused olla edukad ning neid saab üle kanda eri riikidele ja sektoritele. Juhtumiuuringute kogumise ja analüüsimisega soovitakse aruandes leida vastus tähtsale küsimusele: mis, kellele ja mis tingimustel toimib?

Laadi alla in: en