Kokkupuude bioloogiliste mõjuritega loomadega seotud kutsealadel ja sellest tulenevad terviseprobleemid

Keywords:

Selles aruteludokumendis tutvustatakse uusi teadusuuringuid, mis kinnitavad, et loomadega seotud kutsealadel töötajatel (nt põllumajandusloomade kasvatajad, tapamajade töötajad ja veterinaararstid) on eriti suur risk puutuda töökohal kokku bioloogiliste mõjuritega. Aruteludokumendis käsitletakse haavatavaid rühmi ja tekkivaid riske, antakse parema ennetuse soovitusi ja tuuakse heade tavade näiteid.

Siin esitatud järeldused tuginevad kirjanduse ülevaatele, andmekogule ning ekspertidega tehtud intervjuudele ja teemarühmadele ning need on osa suurprojektist, mille eesmärk on suurendada teadmisi ja teadlikkust bioloogiliste mõjuritega kokkupuutest töökohal ja riskidest, mida need mõjurid tekitavad.  

Laadi alla in: en | fi | hu | lt | lv |