E-fact 74: nanomaterjalid hooldustöödel: riskid töökohal ja nende ennetamine
19/06/2013 Liik: E-facts 15 leheküljed

E-fact 74: nanomaterjalid hooldustöödel: riskid töökohal ja nende ennetamine

Keywords:Ehitussektor, Ohtlikud ained, Tekkivad riskid, Hooldus, Nanomaterjalid, Riskihindamine

Selles teabelehes esitatakse nanomaterjalide ning nendest töötajate ohutusele ja tervisele avalduvate riskide lühikirjeldus. Selles selgitatakse, kuidas töötajad võivad nanomaterjalidega hooldustööde tegemisel kokku puutuda ja esitatakse ka teavet kokkupuute vältimiseks vajalike toimingute kohta.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | LT | NL | PT | SK | SL

Muud väljaanded sellel teemal