Artificial intelligence for worker management: risks and opportunities

Tehisintellekt töötajahalduses: riskid ja võimalused

Keywords:

Poliitikaülevaates pööratakse tähelepanu peamistele järeldustele, mis tehti tehisintellektipõhiste töötajahaldussüsteemide tööohutuse ja -tervishoiu riskide ja võimaluste uuringus.

Riskid on seotud töötajate töö üle kontrolli kaotamise, dehumaniseerimise ja diskrimineerimise ning läbipaistvuse puudumise ja võimu asümmeetriaga. Esitatud võimalused hõlmavad riskide jälgimist, tööjaamade ja töörutiinide personaliseerimist ning tervislike ja ohutute töökohtade ja -keskkondade kavandamist.

Esitatakse ka rida soovitusi töötajahaldussüsteemide riskide maandamiseks töökohal.

Laadi allain: en