Tehisintellekt töötajahalduses: määratluste, kasutuse ja mõju kaardistamine

Keywords:

Tehisintellektivahendid häirivad töökohta. Poliitikaülevaates uuritakse häirimist ja selle võimalikku mõju töötajatele.

Selles on tehisintellektipõhise töötajahalduse määratlus, ülevaade, kuidas ja kes kasutab tehisintellektipõhist töötajahaldust, ning selgitatakse riske ja võimalusi töötajate ohutuse ja tervise suhtes nende süsteemide kasutamisel.

Poliitikaülevaates esitatakse tulemused EU-OSHA uuringust tehisintellektipõhise töötajahalduse ja selle mõju kohta tööohutusele ja töötervishoiule. Uuring põhineb kirjandusülevaatel, põhjalikel vestlustel ekspertidega, konsultatsioonidel riiklike teabekeskustega ning uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER-3) andmetel.

Laadi alla in: en | lt |