Tehisintellekt töötajahalduses: praegused ja tulevased õigusaktid

Keywords:

Tehisintellektipõhise töötajahalduse süsteemid võivad kahjustada töötajate tervist, ohutust ja heaolu.

Poliitikaülevaates arutatakse, kuidas olemasolevad ja hiljuti ettepanekutena esitatud tehisintellekti, andmehaldust ning tööohutust ja töötervishoidu käsitlevad õigusaktid saavad leevendada tehisintellektipõhise töötajahalduse süsteemide mõju tööohutusele ja töötervishoiule.

Selles sõnastatakse ka riskimaandussoovitused seoses tehisintellektipõhise töötajahalduse süsteemide kavandamise ja kasutamisega. 

Laadi alla in: en | sl |